Rodzaje weksli

Można wyróżnić dwa rodzaje weksli. Jednym z nich jest weksel własny. Ten, kto podpisuje weksel, w przypadku weksla własnego, zobowiązuje się do zapłacenia wymienionej w nim sumy, oznaczonej osobie. W przypadku weksla trasowego, wystawca poleca zapłacić sumę wekslową innej osobie, czyli trasatowi, która zazwyczaj jest jego dłużnikiem. Warto pamiętać, że istnieją pewne zasady. Żądanie zapłaty za weksel od trasata jest uwarunkowane pewnymi ograniczeniami. Otóż musi on wiedzieć o istnieniu tego typu weksla oraz zgodzić się na zapłacenie w terminie wskazanej sumy. Zgodę wyraża przez podpis na frontowej stronie weksla.

Należy również pamiętać, że w wekslu musi być wyraźnie wskazana kwota, jakiej można we wskazanym terminie żądać od dłużnika. Kwota ta nazywana jest sumą wekslową i nie można jej określić inaczej jak tylko w pieniądzach. Wszelkie inne i poboczne należności, takie jak odsetki etc., powinny być wliczone w całkowitą sumę wekslową. Wierzyciel wekslowy, czyli osoba uprawniona do uzyskania sumy wekslowej, może przenieść część lub całe prawa z weksla na inną osobę.

Najważniejszą funkcją weksla w dzisiejszej gospodarce jest funkcja zabezpieczająca. Weksel stanowi dodatkowe zabezpieczenie szybkiego i zupełnego wykonania zobowiązania pieniężnego wynikającego z umowy. Weksel sprawdza się na przykład wtedy, gdy ktoś pożycza pieniądze jakiejś osobie, a nie jest do końca pewny, że dana osoba spłaci dług w terminie.