Kim jest akcjonariusz i jakie ponosi ryzyko?

Dla wielu osób bycie akcjonariuszem kojarzy się jedynie z korzyściami finansowymi. Niestety akcjonariusz musi się również liczyć z ryzykiem posiadania akcji. W wolnorynkowej gospodarce opartej na działaniu w warunkach konkurencji możliwe są również inne scenariusze. Mogą to być trudności ze sprzedażą produktów, brak zysków a nawet upadłość spółki. Warto pamiętać o tym, że ryzyko inwestora w przypadku akcji zwykłych jest o wiele większe, niż w przypadku jakichkolwiek innych papierów wartościowych. Dlatego też, inwestorzy decydują się na zakup akcji zwykłych jedynie w takich przypadkach gdzie stopa zwrotu jest odpowiednio wysoka i pewna. Jeśli stopa jest odpowiednio wysoka, może ona zrekompensować ryzyko potencjalnej straty.

W porównaniu z posiadaczami obligacji akcjonariusze uprzywilejowani ponoszą większe ryzyko. Dlatego też zwrot z inwestycji powinien mieć wyższą stopę. Stopa ta jest jednak, niższa niż w przypadku akcjonariuszy zwykłych, gdyż w porównaniu z nimi akcjonariusze uprzywilejowani ponoszą mniejsze ryzyko. W przeciwieństwie do akcji zwykłych prawo do dywidendy z akcji uprzywilejowanych jest ograniczone.